TESA

Transmisja danych

Transmisja danych

Mikrometry

Mikrometry

Suwmiarki

Suwmiarki

Średnicówki

Średnicówki

Pomiry dużych średnic

Pomiary dużych średnic

Czujniki zegarowe

Czujniki zegarowe

Czujniki uchylne

Czujniki uchylne

Pomiary porównawcze

Pomiary porównawcze

Statywy pomiarowe

Statywy pomiarowe

Poziomice i kątowniki

Poziomice i kątowniki

Płytki wzorcowe

Płytki wzorcowe

UPC i UPD

UPC i UPD

Pomiary chropowatości

Pomiary chropowatości

Wysokościomierze

Wysokościomierze

Czujniki indukcyjne

Czujniki indukcyjne

Akcesoria

Akcesoria

Nowy wysokościomierz MICRO HITE

Nowy wysokościomierz MICRO HITE

NOWY TESA HITE

NOWY TESA HITE

NOWY TESA MI HITE

NOWY TESA MI MITE