Kodeks zgodności

Code of Compliance

Kodeks zgodności ma kluczowe znaczenie dla zapewnienia, że wszystkie podejmowane decyzje są zgodne z prawem, zasadami wewnętrznymi i wartościami.

Nasz Kodeks zgodności określa nasze podstawowe zasady i zachowania.

Wzajemne zaufanie jest dla nas ważne i nalegamy na prostotę i uczciwość. Wymagamy właściwego, prawidłowego zachowania i przestrzegania krajowych i międzynarodowych przepisów ustawowych, wykonawczych i wewnętrznych wytycznych. Podstawą naszej współpracy jest uprzejmość, tolerancja i pomoc.

Uczciwe zachowanie ma kluczowe znaczenie dla sukcesu firmy. Opracowując Kodeks zgodności, zobowiązaliśmy się do działania w sposób uczciwy względem siebie nawzajem, a także wobec naszych klientów, dostawców i innych partnerów biznesowych.

Do pobrania w formacie pdf:

Kodeks zgodności Kodeks zgodności

 

Zgłaszanie w systemie SpeakUp

Badania pokazują, że informacje od stron trzecich często prowadzą do ujawnienia nieuczciwych działań. Dlatego stworzyliśmy system, który umożliwia przekazywanie nam informacji o poważnych naruszeniach zgodności. Korzystamy z internetowego systemu BKMS (System Monitorowania dla Biznesu).

Jeśli chcesz korzystać z tego systemu w celu przekazywania nam informacji, możesz podając swoje imię lub zrobić to anonimowo. Ponieważ jednak szukamy otwartej komunikacji, chcielibyśmy zachęcić Cię do podania swojego nazwiska wraz z informacjami. Zawsze będziemy utrzymywać Twoje dane w ścisłej tajemnicy i brać pod uwagę uzasadnione interesy wszystkich stron.

Utwórz skrzynkę pocztową w systemie BKMS, której możemy użyć do skontaktowania się z Tobą. Jest to ważne, jeśli pojawią się pytania lub gdy zechcesz dodać dodatkowe informacje do wiadomości na późniejszym etapie. W razie potrzeby komunikacja za pośrednictwem skrzynki pocztowej może być również anonimowa.

System służy wyłącznie do zwracania uwagi na podejrzane, oszukańcze działania lub określone, poważne naruszenia zgodności w grupie HAHN+KOLB. Niewłaściwe wykorzystanie do innych celów może stanowić przestępstwo.

SpeakUp

Możesz przesłać swoje informacje tutaj:

 https://www.bkms-system.net/wuerth  https://www.bkms-system.net/wuerth

Dziękujemy za Twoje wsparcie.