Polityka Prywatności oraz zgoda na wykorzystanie danych na stronie
www.hahn-kolb.pl

Prywatność to kwestia zaufania, a Wasze zaufanie jest dla nas ważne. Szanujemy Waszą prywatność i sferę osobistą. Ochrona i zgodne z prawem gromadzenie, przetwarzanie i wykorzystywanie Waszych danych osobowych jest dla nas ważną sprawą. Aby czuć się bezpiecznie podczas odwiedzania naszej strony internetowej, ściśle przestrzegamy przepisów prawnych podczas przetwarzania danych osobowych i chcielibyśmy poinformować tutaj o naszym zbieraniu danych i wykorzystaniu danych.

Możecie wydrukować ten dokument za pomocą zwykłej funkcjonalności przeglądarki.

Zgadzając się na poniższą politykę prywatności, wyrażacie zgodę na to, że HAHN + KOLB Polska Sp. z o.o. (zwaną dalej HK) gromadzi, przetwarza i wykorzystuje Wasze dane osobowe zgodnie z przepisami o ochronie danych i poniższymi postanowieniami.

1 Odpowiedzialny organ

Organem odpowiedzialnym za zbieranie, przetwarzanie i wykorzystywanie danych osobowych w rozumieniu ustawy o ochronie danych (RODO) jest HAHN + KOLB Sp. z o.o , ul. Bukowska 41, 62-081 Wysogotowo, Polska.

Jeśli chcecie zgłosić sprzeciw wobec gromadzenia, przetwarzania lub wykorzystywania Waszych danych przez HK zgodnie z niniejszą polityką prywatności, możecie wysłać swój sprzeciw drogą e-mailową, faksem lub listownie na następujące dane kontaktowe:

 • HAHN + KOLB Sp. z o.o.
 • ul. Bukowska 41,
 • 62-081 Wysogotowo
 • info@hahn-kolb.com.pl

2 Gromadzenie, przetwarzanie i wykorzystywanie danych osobowych

 • 2.1 Dane osobowe
 • Dane osobowe to informacje o faktycznych lub osobistych okolicznościach konkretnej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej. Obejmuje to na przykład imię i nazwisko, numer klienta, numer telefonu, adres, a także wszystkie dane dotyczące zapasów, które są podawane przy rejestracji i tworzeniu konta klienta. Dane statystyczne, które zbieramy na przykład podczas wizyty w naszym sklepie internetowym i które nie mogą być bezpośrednio związane z Wami, nie są tutaj omówione. Są to na przykład statystyki dotyczące tego, które strony naszego sklepu są szczególnie popularne lub ilu użytkowników odwiedza określone strony sklepu internetowego HK.
 • 2.2 Konto klienta
 • Ustanowiliśmy zabezpieczony hasłem bezpośredni dostęp do przechowywanych danych giełdowych (konta klienta) dla każdego klienta, który odpowiednio zarejestruje. Zobowiązujecie się do poufnego traktowania danych dostępu do danych osobowych i nie udostępniania ich osobom nieuprawnionym. Nie możemy ponosić odpowiedzialności za niewłaściwe użycie haseł.
 • 2.3 Gromadzenie, przetwarzanie i wykorzystywanie danych osobowych
 • Prywatność jest dla nas bardzo ważna. Dlatego też gromadzimy, przetwarzamy i wykorzystujemy Wasze dane osobowe wyłącznie zgodnie z ustawowymi przepisami podyktowanymi ustawą o ochronie danych (RODO). Zbieramy, przechowujemy i przetwarzamy dane użytkowników w ramach całego procesu przetwarzania zakupu, w tym wszelkich kolejnych przypadków związanych z gwarancją, w odniesieniu do naszych usług, administracji technicznej i naszych własnych celów marketingowych. Wasze dane osobowe zostaną ujawnione lub w inny sposób przekazane stronom trzecim, jeśli jest to konieczne do celów realizacji lub rozliczenia umowy lub jeśli wyraziłeś uprzednią zgodę. W ramach przetwarzania zamówień, na przykład, dostawcy usług, z których korzystamy (tacy jak przewoźnicy, logistycy, banki), otrzymują niezbędne dane do realizacji zamówień. Przesyłane w ten sposób dane mogą być wykorzystywane wyłącznie przez naszych dostawców usług do realizacji ich zadań. Każde inne wykorzystanie tych informacji jest niedozwolone i nie występuje u żadnego z usługodawców, których nam powierzono. W zakresie, w jakim podaliście nam dane osobowe, wykorzystujemy je wyłącznie w celu technicznego administrowania naszymi stronami internetowymi oraz w celu spełnienia wymagań, w szczególności w zakresie przetwarzania umowy zawartej z Wami lub w celu udzielenia odpowiedzi na Wasze żądania.
 • Przeniesienie, sprzedaż lub inne przekazanie danych osobowych stronom trzecim nie będzie miało miejsca, chyba że jest to konieczne do realizacji umowy. Na przykład podczas zamawiania produktów możemy potrzebować podać adres i dane zamówienia naszym dostawcom lub mogą być one wymagane do celów rozliczeniowych. W przeciwnym razie Wasze dane zostaną przesłane, jeśli wcześniej wyraziłeś na to zgodę.
 • Trwale usuniemy Wasze dane osobowe, pod warunkiem, że ustawowe obowiązki w zakresie przechowywania nie sprzeciwiają się temu i złożyliście wniosek o usunięcie. Także, jeżeli dane do wypełnienia celu związanego ze składowaniem nie są już wymagane lub jeśli ich przechowywanie jest niedopuszczalne z innych powodów prawnych.
 • Zgadzam się, aby HK przetwarzało i wykorzystywało moje dane osobowe w celu ustanowienia, wdrożenia i przetwarzania mojego stosunku umownego z HK.
 • 2.4 Wykorzystanie danych w celach reklamowych
 • Oprócz przetwarzania Waszych danych w celu przetworzenia Waszych zakupów w HK, używamy również Waszych informacji do komunikowania się z Wami o Waszych zamówieniach, konkretnych produktach lub promocjach marketingowych oraz do wysyłania Wam rekomendacji produktów lub usług, które mogą Was zainteresować za pośrednictwem poczty elektronicznej. Wykorzystujemy te informacje, aby poinformować Was pocztą o wszelkich produktach i usługach, które mogą Was zainteresować.
 • Zgadzam się, że HK przetwarza i wykorzystuje moje dane osobowe do własnych celów promocyjnych, aby wysyłać mi komunikaty marketingowe pocztą elektroniczną i pocztą.
 • Możecie wyrazić sprzeciw wobec wykorzystywanie danych osobowych w celach reklamowych w dowolnym momencie bez ponoszenia innych kosztów niż koszty transmisji zgodnie z podstawowymi stawkami. Wiadomość tekstowa (np. E-mail, faks, list) jest wystarczająca.
  • 2.4.1 Zalecenia dotyczące produktu pocztą elektroniczną
  • Jako klienci HK, możecie otrzymywać od nas regularne zalecenia dotyczące produktów drogą e-mailową. Używamy Waszych danych w celach reklamowych, w celu dostarczania informacji o produktach z naszej oferty, które mogą Was zainteresować w oparciu o Wasze ostatnie zakupy u nas. Korzystamy z reklam e-mail tylko w zakresie dozwolonym przez prawo lub w zakresie, w jakim nas do tego upoważniliście. Jeśli nie chcecie już otrzymywać od nas żadnych zaleceń dotyczących produktu lub całości wiadomości reklamowych, możecie zgłosić sprzeciw wobec tego w dowolnym momencie, bez ponoszenia innych kosztów niż koszty transmisji według stawek podstawowych. Wiadomość tekstowa (np. E-mail, faks, list) jest wystarczająca. Oczywiście w każdym e-mailu polecającym produkt znajdziecie również link do wypisania się.
  • 2.4.2 Newsletter i indywidualne reklamy dla Was
  • Jeśli nie chcecie już otrzymywać od nas biuletynów ani wiadomości reklamowych, możecie w dowolnym momencie wyrazić sprzeciw wobec tego, nie ponosząc żadnych opłat. Wszelkie koszty inne niż koszty przesyłu zgodnie ze stawkami podstawowymi. Wiadomość tekstowa (np. E-mail, faks, list) jest wystarczająca. Oczywiście w każdym biuletynie znajdziecie także link do rezygnacji z subskrypcji. Informacje, które otrzymujemy od Was, pomagają nam stale poprawiać jakość zakupów i sprawiają, że jest on przyjazny dla klienta i indywidualny. Te informacje służą do projektowania reklam dopasowanych do Was i Waszych zainteresowań. Korzystamy z istniejących informacji, takich jak potwierdzenie odbioru wiadomości e-mail i potwierdzenia odczytu, informacje o komputerze i połączeniu internetowym, system operacyjny i platforma, historia zamówień, historia usług, data i godzina wizyty na stronie głównej oraz produkty, które przeglądaliście. Wykorzystywać te informacje wyłącznie w formie spersonalizowanej. Analizując i oceniając te informacje, jesteśmy w stanie udoskonalić naszą stronę internetową i nasze oferty online, a tym samym wysłać indywidualne reklamy, m.in. reklamę, która poleca produkty, które mogą Was zainteresować. Naszym celem jest, aby nasze reklamy były bardziej przydatne i interesujące. W związku z tym ocena i analiza zebranych danych spersonalizowanych pomaga nam nie wysyłać do Was reklam w sposób losowy, ale reklamy, takie jak biuletyny i rekomendacje produktów, które faktycznie odpowiadają Waszym obszarom zainteresowań.
  • Zgadzam się, że HK korzysta z podanych przeze mnie informacji i inne informacje przechowywane na moim koncie klienta, a także spersonalizowane dane dotyczące użytkowania, aby przedstawić mi spersonalizowane reklamy i / lub specjalne oferty i usługi.
  • Jeśli nie chcecie otrzymywać spersonalizowanych reklam, możecie zawsze wyrazić sprzeciw. Wiadomość tekstowa (np. E-mail, faks, list) jest wystarczająca.
  • 2.4.3 Loterie, badania rynku i opinii
  • W przypadku loterii wykorzystujemy Wasze dane w celu zaproponowania Wam wygrania nagrody i promowania naszych ofert. Szczegółowe informacje można znaleźć w naszych warunkach dla danego konkursu. Korzystamy również z Waszych danych do badań rynku i opinii. Oczywiście używamy ich wyłącznie do celów statystycznych wyłącznie dla HK. Wasze odpowiedzi na ankiety nie będą udostępniane ani publikowane stronom trzecim. Nie przechowujemy odpowiedzi z naszych ankiet razem z Waszymi adresami e-mail lub innymi danymi osobowymi.
  • Zgadzam się, że HK przetwarza i wykorzystuje moje dane osobowe do badań rynkowych i opinii dla własnych celów.
  • Możecie sprzeciwić się wykorzystaniu danych do badania rynku i opinii w dowolnym momencie bez ponoszenia jakichkolwiek kosztów innych niż koszty przesyłu zgodnie ze stawkami podstawowymi. Wiadomość tekstowa (np. E-mail, faks, list) jest wystarczająca. Oczywiście w każdym e-mailu z ankietą znajduje się również link do wypisania się.

3 Pliki cookie.

Pliki cookie są warunkiem koniecznym do odwiedzenia naszej witryny internetowej.

 • 3.1 Co to są pliki cookie?
 • Pliki cookie i pliki cookie Flash to małe pliki przechowywane na nośniku danych i w tym sklepie pewne ustawienia i dane do wymiany z naszym systemem za pośrednictwem przeglądarki. Zasadniczo istnieją dwa różne rodzaje plików cookie, tak zwane pliki cookie sesji, które są usuwane po zamknięciu przeglądarki oraz tymczasowe / trwałe pliki cookie, które są przechowywane przez dłuższy czas lub na stałe na nośniku danych. Takie przechowywanie pomaga nam dostosować naszą stronę internetową i nasze oferty do Waszych preferencji i ułatwia korzystanie z nich, na przykład przez zapisanie pewnych danych wejściowych od Was, aby nie trzeba było ich powtarzać przez cały czas.
 • 3.2 Jakie pliki cookie używa HK ?
 • Większość używanych przez nas plików cookie jest automatycznie usuwana z dysku twardego po zakończeniu sesji przeglądarki (koniec sesji) (stąd pliki cookie sesji). Pliki cookie sesji potrzebne na przykład do zaoferowania funkcji koszyka na wielu stronach. Ponadto korzystamy również z plików cookie, które pozostają na Waszych dyskach twardych. Podczas kolejnej wizyty automatycznie rozpoznajemy, że jesteście już z nami i jakie wejścia i ustawienia preferujecie. Te tymczasowe lub trwałe pliki cookie (czas życia od jednego miesiąca do dziesięciu lat) są przechowywane na dysku twardym i usuwane po upływie określonego czasu. W szczególności te pliki cookie mają na celu uczynienie naszej oferty bardziej przyjazną dla użytkownika, skuteczniejszą i bezpieczniejszą. Na przykład te pliki mogą umożliwiać wyświetlanie informacji, które są specjalnie dostosowane do Waszych zainteresowań na stronie. Wyłącznym celem tych plików cookie jest dostosowanie naszej oferty do Waszych potrzeb i zapewnienie jak największego komfortu przeglądania stron internetowych.
 • 3.3 Jakie dane są przechowywane w plikach cookie?
 • Pliki cookie używane przez HK nie przechowują żadnych danych osobowych. Pliki cookie, których używamy, nie są zatem przypisane do konkretnej osoby. Gdy plik cookie zostanie aktywowany, zostanie mu przypisany numer identyfikacyjny. Przypisanie Waszych danych osobowych do tego numeru identyfikacyjnego nie jest możliwe w żadnym momencie. Wasze imiona i nazwiska, adresy IP lub podobne dane, które pozwoliłyby na powiązanie pliku cookie z Wami, nigdy nie będą wymagane. W oparciu o technologię plików cookie otrzymujemy tylko anonimowe informacje, na przykład, które strony naszego sklepu zostały odwiedzone, które produkty były przeglądane itp.
 • 3.4 Co to jest kierowanie na stronę?
 • Na stronie internetowej HK dane są gromadzone na podstawie technologii plików cookie aby zoptymalizować naszą reklamę i całą ofertę online. Dane te nie służą do identyfikacji użytkownika, ale służą jedynie anonimowej ocenie korzystania ze strony głównej. Wasze dane nigdy nie zostaną połączone z danymi osobowymi przechowywanymi przez nas. Dzięki tej technologii możemy prezentować Państwu reklamy lub specjalne oferty i usługi oparte na informacjach uzyskanych w związku z analizą clickstream. Naszym celem jest uczynienie naszej oferty internetowej tak atrakcyjną, jak to tylko możliwe dla Was i przedstawienie Wam reklam, które pasują do Waszych zainteresowań.

4. Pliki logów

Każdy dostęp do stron danych użytkowania HK jest przesyłany za pośrednictwem odpowiedniej przeglądarki internetowej i przechowywany w plikach dziennika, tak zwane pliki dziennika serwera. Zapisy, które są przechowywane, zawierają następujące dane: datę i godzinę pobrania, nazwę strony, adres IP, URL strony odsyłającej (URL pochodzenia, z którego nastąpiło przekierowanie na stronę HK), ilość przesłanych danych, informacje o wersji produktu i zawartości używana przeglądarka. Z zastrzeżeniem ustawowych wymogów dotyczących przechowywania, adresy IP użytkowników zostaną usunięte lub zanonimizowane po zakończeniu użytkowania. W przypadku anonimizacji adresy IP są zmieniane w taki sposób, że szczegóły dotyczące osobistych lub faktycznych okoliczności nie mogą być już przypisane do konkretnej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej, lub tylko z nieproporcjonalnym nakładem czasu, kosztów i siły roboczej. oceniaj anonimowo te zestawy danych dziennika, aby jeszcze bardziej ulepszyć naszą ofertę i sklep internetowy HK, aby uczynić go bardziej przyjaznym dla użytkownika, aby szybciej wyszukiwać i naprawiać błędy oraz kontrolować wydajność serwera. Na przykład można sprawdzić, w których godzinach korzystanie z HK onlineshop jest szczególnie popularne i zapewnić odpowiednią ilość danych, aby zagwarantować jak najszybszy zakup. Ponadto, analizując pliki dziennika, możemy szybciej zidentyfikować i skorygować wszelkie błędy w naszym sklepie online.

Zgadzam się, że HK ocenia i analizuje dane przechowywane w tak zwanych plikach dziennika, aby zoptymalizować sklep online HK i jego aplikację.

5 Analiza internetowa

Aby stale ulepszać i optymalizować naszą ofertę, stosujemy tak zwane technologie śledzenia. W tym celu korzystamy z usług Google Inc. ("Google"). Jeśli nie chcecie korzystać z co najmniej jednej funkcji Google, możecie je wyłączyć w swoich ustawieniach na http://www.google.com/settings/ads. Ponadto za pomocą strony internetowej http://www.networkadvertising.org/choices/ opt-out dla konsumentów można uzyskać informacje o tym, które z witryn uczestniczących ustawiają pliki cookie w przeglądarce i wyłączają je. Ponadto możecie zapobiec gromadzeniu przez Google danych generowanych przez plik cookie i związanych z korzystaniem z witryny (w tym adresu IP), a także przetwarzaniem tych danych przez Google, pobierając wtyczkę do przeglądarki dostępną na mocy poniższy link i zainstaluj: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de. Więcej informacji na temat wykorzystania plików cookie przez Google i polityki prywatności Google można znaleźć pod adresem: http://www.google.com/privacy/ads/.

 • 5.1 Google Analytics
 • Ta strona internetowa wykorzystuje funkcje usługi analizy oglądalności Google Analytics. Dostawca to Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043, USA. Google Analytics używa tak zwanych "plików cookie". Są to pliki tekstowe, które są przechowywane na komputerze i umożliwiają analizę korzystania z witryny przez Was. Informacje generowane przez pliki cookies o tym, jak korzystacie z tej strony internetowej, są zwykle przesyłane na serwer Google w USA i tam przechowywane. Aby uzyskać więcej informacji na temat postępowania z danymi użytkownika w Google Analytics, zapoznajcie się z Polityką prywatności Google: https://support.google. com / analytics / answer / 6004245? hl = pl
  • 5.1.1 Browser Plugin
  • Możecie zapobiec przechowywaniu plików cookie poprzez odpowiednie ustawienie oprogramowania przeglądarki. Należy jednak pamiętać, że jeśli to zrobicie, możecie nie być w stanie w pełni wykorzystać wszystkich funkcji tej witryny. Ponadto możecie zapobiec gromadzeniu przez Google danych generowanych przez plik cookie i związanych z korzystaniem z witryny (w tym adresu IP), a także przetwarzaniem tych danych przez Google, pobierając wtyczkę do przeglądarki dostępną na mocy poniższy link i zainstaluj: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=pl
  • 5.1.2 Sprzeciw wobec zbierania danych
  • Możecie zapobiec gromadzeniu danych przez Google Analytics, klikając poniższy link. Zostanie ustawiony plik cookie dotyczący rezygnacji, który uniemożliwi zbieranie danych podczas przyszłych wizyt na tej stronie: Google Analytics dezaktywuj.
  • 5.1.3 Przetwarzanie danych o zamówieniach
  • Zawarliśmy umowę o przetwarzanie danych o umowie z Google i w pełni wdrożyliśmy ścisłe wymagania polskich organów ochrony danych podczas korzystania z Google Analytics.
  • 5.1.4. Anonimizacja IP
  • Używamy funkcji "aktywacji anonimizacji IP" na tej stronie. W rezultacie Wasze adresy IP zostaną wcześniej skrócone przez Google w obrębie państw członkowskich Unii Europejskiej lub w innych umawiających się krajach Porozumienia o Europejskim Obszarze Gospodarczym. Tylko w wyjątkowych przypadkach pełny adres IP zostanie wysłany na serwer Google w USA i tam skrócony. W imieniu operatora tej witryny Google wykorzysta te informacje do oceny korzystania z witryny, sporządzania raportów dotyczących aktywności na stronie oraz świadczenia innych usług związanych z aktywnością na stronie internetowej i użytkowaniem Internetu dla operatora strony. Adres IP podany przez Google Analytics jako część Google Analytics nie zostanie połączony z innymi danymi Google.
 • 5.2 Remarketing Google
 • Ta strona korzysta z Remarketingu Google. Ta funkcja wykorzystuje pliki cookie do analizy korzystania ze strony internetowej, co pozwala użytkownikom na podział na różne segmenty. Te pliki cookie umożliwiają wyświetlanie reklam opartych na zainteresowaniach w innych witrynach sieci Google. Te reklamy są oparte na Waszych poprzednich wizytach i promocjach na naszej stronie internetowej i odnoszą się do treści, do których macie dostęp. Możecie uniemożliwić przechowywanie plików cookie poprzez odpowiednie ustawienie oprogramowania przeglądarki (patrz 5 Analiza internetowa).
 • 5.3 Google AdWords
 • Ta strona internetowa wykorzystuje Google AdWords, internetowy program reklamowy dostarczany przez Google. Google AdWords wykorzystuje pliki cookie do analizy korzystania z witryny. Plik cookie jest ustawiany po dotarciu do naszej witryny za pośrednictwem reklamy Google. Pliki tego typu tracą ważność po 30 dniach i nie są wykorzystywane do osobistej identyfikacji. Jeśli odwiedzacie niektóre witryny HK, a plik cookie jeszcze nie wygasł, my i Google możemy uznać, że kliknąłeś reklamę i zostałeś przekierowany na tę stronę. Możecie zapobiec zapisywaniu plików cookie poprzez odpowiednie ustawienie oprogramowania przeglądarki (patrz 5 Analiza internetowa). Każdy klient Google AdWords otrzymuje inny plik cookie. Pliki cookie nie mogą być śledzone za pośrednictwem stron internetowych reklamodawców AdWords. Informacje zebrane za pomocą pliku cookie konwersji służą do generowania statystyk konwersji dla reklamodawców AdWords, którzy wybrali śledzenie konwersji. Reklamodawcy zobaczą łączną liczbę użytkowników, którzy kliknęli reklamę i zostali przekierowani na stronę tagu śledzenia konwersji. Nie otrzymują jednak żadnych informacji pozwalających na identyfikację użytkowników Internetu. Użytkownicy Internetu, którzy nie chcą uczestniczyć w śledzeniu, mogą deaktywować plik cookie śledzenia konwersji Google za pomocą ustawień używanej przeglądarki internetowej. Ci użytkownicy Internetu nie są uwzględnieni w statystykach śledzenia konwersji.
 • 5.4 Piwik
 • Ta strona korzysta z usługi Piwik opartej na otwartym dostępie do stron internetowych. Piwik używa tak plików cookie. Są to pliki tekstowe, które są przechowywane na komputerze i umożliwiają analizę korzystania z witryny przez Was. W tym celu informacje generowane przez cookie na temat korzystania z tej witryny są przechowywane na naszym serwerze. Przed zapisaniem adres IP jest anonimizowany. Informacje generowane przez cookie na temat korzystania z tej witryny nie będą ujawniane stronom trzecim. Możecie zapobiec przechowywaniu plików cookie poprzez odpowiednie ustawienie oprogramowania przeglądarki. Należy jednak pamiętać, że jeśli to zrobicie, możecie nie być w stanie w pełni wykorzystać wszystkich funkcji tej strony.
 • 5.5 Piksele na Facebooku
 • Za Waszą zgodą korzystamy z Facebooka Pixel firmy Facebook Inc., 1601 S. California Ave., Palo Alto, CA 94304, USA ("Facebook") na naszej stronie internetowej. Z jego pomocą możemy śledzić działania użytkowników po obejrzeniu lub kliknięciu reklamy na Facebooku. Pozwala nam to śledzić skuteczność reklam na Facebooku do celów statystycznych i badań rynkowych. The gromadzone w ten sposób dane są dla nas anonimowe. Nie widzimy danych osobowych poszczególnych użytkowników. Jednak dane te są przechowywane i przetwarzane przez Facebook, o czym informujemy zgodnie z naszą wiedzą. Facebook może łączyć te dane ze swoim kontem na Facebooku, a także dla własnych celów reklamowych, zgodnie z polityką korzystania z danych Facebooka https://www.facebook.com/about/privacy/. Możecie włączyć Facebooka i jego partnerów, aby wyświetlać reklamy w serwisie Facebook i poza nim. Może być również przechowywany do tych celów, plik cookie na Waszych komputerach. Zgoda ta może być deklarowana wyłącznie przez użytkowników w wieku powyżej 13 lat. Młodsi użytkownicy są proszeni o zwrócenie się do opiekunów o poradę. Jeśli nie chcecie gromadzić danych za pomocą Facebooka Pixel, kliknicie tutaj.

6 Bing Ads

Ta strona internetowa wykorzystuje Bing Ads, program Microsoft Corporation ("Microsoft"), który wykorzystuje Universal Event Tracking (UEN) do realizacji remarketingu i śledzenia realizacji. W tym celu na Waszych komputerach znajduje się plik cookie, jeśli odwiedziliście naszą stronę przez Bing lub Yahoo. W tym pliku tekstowym znajdują się informacje o korzystaniu z naszej strony internetowej. Odwiedzane strony są przechowywane przez Bing Ads przez 180 dni, a następnie usuwane. Informacje te obejmują między innymi adres URL odwiedzanej strony, adres URL strony odsyłającej i adres IP użytkownika. Korzystając z funkcji remarketingu, możemy zaoferować dopasowane oferty podczas wyszukiwania w dowolnej z wymienionych poniżej wyszukiwarek. Jeśli nie zgadzacie się z gromadzeniem informacji, możecie wyłączyć ustawienie plików cookie za pomocą ustawień używanej przeglądarki internetowej. Korzystając z Network Advertising Initiative (NAI) http://www.networkadvertising.org/choices/ strona dezaktywacji konsumentów, możecie sprawdzić, które z witryn uczestniczących ustawiają pliki cookie w Waszej przeglądarce i wyłączając je. Polityka prywatności firmy Microsoft w zakresie postępowania z zebranymi danymi, można znaleźć pod poniższym linkiem: https://privacy.microsoft.com/de-de/privacystatement/

7 Wtyczki społecznościowe z Facebooka, Google+, Twittera i Pinterest

Na naszej stronie internetowej obsługiwane są wtyczki społecznościowe ("wtyczki") sieci społecznościowych Facebook, Google+, Pinterest oraz serwis mikroblogowania Twitter. Usługi te są oferowane przez firmy Facebook Inc., Google Inc., Pinterest Inc. i Twitter Inc.

Facebook jest obsługiwany przez Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA ( "Facebook"). Przegląd wtyczek Facebooka i ich wyglądu można znaleźć tutaj: https://developers.facebook.com/docs/plugins

Google+ jest obsługiwany przez Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA ("Google" ). Przegląd wtyczek Google i ich wyglądu można znaleźć tutaj: https://developers.google.com/+/web/

Twitter jest obsługiwany przez Twitter Inc., 1355 Market St, Suite 900, San Francisco, CA 94103. przegląd przycisków na Twitterze i ich wygląd: https://twitter.com/about/resources/buttons

Pinterest jest obsługiwany przez Pinterest Inc., 808 Brannan Street, San Francisco, CA 94103, United States. Aby zobaczyć przegląd wtyczek Pinteresta i ich wygląd: https://policy.pinterest.com/en/terms-of-service

W celu zwiększenia ochrony Waszych danych podczas odwiedzania naszej witryny, wtyczki są zintegrowane z witryną poprzez "Shariff" autorstwa heise online. Ta integracja zapewnia, że podczas odwiedzania strony naszej witryny zawierającej takie wtyczki, nie ma połączenia z serwerami Facebook, Google, Pinterest i Twitter. Dopiero po aktywnym kliknięciu przycisku "Udostępnij", a tym samym wyrażeniu zgody na transmisję danych, przeglądarka nawiązuje bezpośrednie połączenie z serwerami Google, Facebook, Pinterest lub Twitter. Za pomocą kliknięcia dostawcy otrzymują informacje, że przeglądarka uzyskała dostęp do odpowiedniej strony naszej witryny, nawet jeśli nie macie profilu z odpowiednim usługodawcą lub nie jesteście zalogowani. Te informacje (w tym adres IP) są przesyłane przez przeglądarkę bezpośrednio na serwer odpowiedniego dostawcy w USA i tam przechowywany. Jeśli jesteście zalogowani do jednej z sieci społecznościowych, dostawcy mogą bezpośrednio przypisać odwiedziny naszej strony do Waszych profili na Facebooku, Google+ lub Pinterest. Jeśli wchodzicie w interakcje z wtyczkami, np. "Lubię to" - naciśnij przycisk "+1" - lub "Tweetuj", odpowiednie informacje są również przesyłane bezpośrednio do serwera dostawcy i tam przechowywane. Informacje będą również publikowane w sieci społecznościowej lub na koncie Twitter i wyświetlane tam kontaktom. Cel i zakres gromadzenia danych oraz dalszego przetwarzania i wykorzystywania danych przez usługodawców, a także ich praw w tym zakresie i ustawianie opcji ochrony prywatności, zapoznajcie się z polityką prywatności dostawcy.

 • Polityka prywatności Fackbook:
 • http://www.facebook.com/policy.php
 • Polityka prywatności Google:
 • http://www.google.com/intl/pl/+/policy/+1button.html
 • Informacje na temat prywatności z Twittera:
 • https://twitter.com/privacy
 • Pinterest Informacja dotycząca ochrony prywatności:
 • https://about.pinterest.com/privacy-policy

Jeśli nie chcecie, aby Google, Facebook, Pinterest lub Twitter przypisywały dane zebrane za pośrednictwem naszej strony bezpośrednio do Waszych profili w odpowiedniej usłudze, musicie wylogować się z odpowiedniej usługi przed aktywacją wtyczki.

8 Bezpieczne przesyłanie danych

Wasze dane osobowe są bezpiecznie przesyłane przez szyfrowanie. Dotyczy to zarówno zamówienia, jak i logowania do klienta. Używamy systemu kodowania SSL (Secure Socket Layer). Chociaż nikt nie może zagwarantować całkowitej ochrony, zabezpieczamy naszą stronę internetową i inne systemy za pomocą środków technicznych i organizacyjnych przed utratą, zniszczeniem, dostępem, modyfikacją lub rozpowszechnianiem danych przez osoby nieuprawnione.

9 Automatyczne wylogowanie / limit czasu

Aby poprawnie wylogować się z naszego sklepu internetowego , proszę zawsze wybrać przycisk "Wyloguj". Możecie go znaleźć, klikając "Moje konto" w głównej nawigacji. Jeśli zapomnieliście o tym, nasz system wylogowuje Was automatycznie ze względów bezpieczeństwa po 90 minutach nieaktywnego czasu online. Nie jest to pomyłka, ale służy tylko do ochrony danych.

10 Czat

Przechowywanie i dalsze przetwarzanie Waszych danych osobowych (adres IP i, jeśli ma to zastosowanie, Wasze imiona na czacie), służy wyłącznie poprawnemu przetworzeniu Waszych wniosków. Treść czatu zostanie zapisana w celu przesłania żądania innym pracownikom naszej firmy w celu dalszego przetwarzania.

11 Prawa do informacji o osobie zainteresowanej

Zgodnie z ustawą o ochronie danych (RODO) nasi klienci mają prawo do bezpłatnych informacji na temat przechowywanych danych, a także, w razie potrzeby, prawo do korekty, blokowania lub usuwania danych. Traktujemy ochronę danych bardzo poważnie. Aby zapewnić, że dane osobowe nie zostaną ujawnione stronom trzecim, prosimy wysłać zapytanie pocztą e-mail lub listownie podając numer klienta i osobę:

 • HAHN + KOLB Polska Sp. z o.o.,
 • Inspektor ochrony danych
 • info@hahn-kolb.com.pl
 • ul. Bukowska 41,
 • 62-081 Wysogotowo, Polska