LET'S WORK TOGETHER.   Witamy w HAHN+KOLB Polska
Standardy jakości - baner
Sprawdzona jakość i bezpieczeństwo  

Nasze certyfikaty świadczą o naszych standardach jakości i służą jako przejrzysta dokumentacja naszych wyników. Regularne audyty potwierdzają nasze umiejętności i zapewniają ciągłe doskonalenie naszych procesów.

 

Certyfikaty i wytyczne:

 

 

  • Posiadamy certyfikaty DIN EN ISO 9001 i VDA 6.2.
  • Przestrzegamy wytycznych rozporządzenia REACH.
  • Posiadamy certyfikat zgodności z normą DIN EN ISO 14001.

 

Polityka środowiskowa HAHN+KOLB ma na celu promowanie ochrony środowiska i zmniejszenie zanieczyszczenia środowiska - w harmonii z wymogami ekonomicznymi, społecznymi i politycznymi.

 

Certyfikaty w formacie PDF można znaleźć poniżej.

Certyfikaty:

DIN EN ISO 9001: 2015
DIN EN ISO 14001: 2015
VDA 6.2: 2017
DIN ISO 45001:2018

Przegląd naszych certyfikatów i ich zawartości

ISO

DIN EN ISO 9001

Norma DIN EN ISO 9001 jest najczęściej stosowaną i najważniejszą normą w zakresie zarządzania jakością (QM). Certyfikacja stanowi podstawę procesu ciągłego doskonalenia systemu zarządzania jakością (QMS).

Norma DIN EN ISO 9001 określa standard wymagań, które firmy muszą spełnić, aby sprostać wymaganiom klientów oraz dodatkowym wymaganiom dotyczącym jakości produktów i usług.

Najważniejszą cechą normy DIN EN ISO 9001 jest jej zorientowanie na proces. Sprawia to, że procesy są bardziej oszczędne i szybsze, przy jednoczesnym zmniejszeniu poziomu błędów. Również w firmie HAHN+KOLB certyfikacja zgodności z normą DIN EN ISO 9001 nie jest jednorazowym projektem, ale raczej strategicznym procesem, którego wszyscy pracownicy przestrzegają na co dzień, aby dążyć do ciągłego doskonalenia.

Przetłumaczono z www.DeepL.com/Translator (wersja darmowa)

VDA

VDA 6.2

VDA 6.2 zawiera specyficzne wymagania dla firm usługowych w przemyśle motoryzacyjnym. Jest to obecnie najwyższy standard oceny firm i oferuje możliwość stałej optymalizacji orientacji na klienta.

VDA 6.2 stanowi ważny wkład w całościowe zarządzanie usługami nowoczesnych firm. Jako uzupełnienie certyfikatu DIN EN ISO 9001, umożliwia firmom doskonalenie systemu zarządzania jakością. Ustrukturyzowane procesy i określone obowiązki zapewniają systematyczną zgodność z wymaganymi standardami jakości. W tym celu odniesiono się do klasycznych procesów zarządzania i usług.

Przetłumaczono z www.DeepL.com/Translator (wersja darmowa)

REACH

REACH

"REACH" oznacza: "Rozporządzenie w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów" i obejmuje europejskie rozporządzenie w sprawie chemikaliów dotyczące rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie substancji chemicznych.

Rozporządzenie REACH jest jednym z najsurowszych przepisów dotyczących substancji chemicznych na świecie. Zapewnia ono wysoki standard ochrony ludzi i środowiska. Wytyczne mają na celu zapewnienie, że chemikalia wprowadzane na rynek mogą być bezpiecznie stosowane. Ponadto konsumenci mają prawo do otrzymywania informacji o chemikaliach zawartych w produktach. W HAHN+KOLB zapewniają to karty charakterystyki, które są przypisane do danego produktu w sklepie internetowym. Jeśli jednak brakuje Ci karty charakterystyki, skontaktuj się z odpowiedzialną osobą kontaktową.

Przetłumaczono z www.DeepL.com/Translator (wersja darmowa)

 

Zarządzanie środowiskiem

Planując i wdrażając działania środowiskowe, HAHN+KOLB nie tylko spełnia wiążące zobowiązania normy DIN EN ISO 14001, ale także wykracza poza nie. Ciągła poprawa przyjazności dla środowiska naszych procesów i procedur jest zapewniona poprzez regularne definiowanie celów korporacyjnych, ich wdrażanie za pomocą odpowiednich środków i ich przegląd za pomocą kluczowych danych liczbowych. Więcej informacji na ten temat można znaleźć w części Zobowiązania.

 

Bezpieczeństwo w sieci

Regularnie krytycznie przyglądamy się kwestiom, które wpływają na jakość HAHN+KOLB. Na przykład poddaliśmy naszą infrastrukturę IT audytowi zgodnie z normą DIN ISO/IEC 27001 Niemieckiego Federalnego Urzędu ds. Bezpieczeństwa Informacji oraz rozdziałem PAP "Bezpieczeństwo IT" Grupy Würth. Firma HAHN+KOLB uzyskała certyfikat kompleksowej ochrony przed bezpośrednimi zagrożeniami w zakresie bezpieczeństwa danych. W innych istotnych obszarach, takich jak bezpieczeństwo pracy, minerały konfliktu lub możliwe skażenie radioaktywne naszych produktów, również otrzymaliśmy potwierdzenie naszej bardzo dobrej pracy.

 

Bezpieczeństwo i higiena pracy

Zdrowie i bezpieczeństwo naszych pracowników jest dla nas ważne. Dlatego chcemy zmniejszyć ryzyko związane z miejscem pracy i stworzyć solidne ramy dla dobrego samopoczucia naszych pracowników. Norma ISO 45001 pomaga nam wdrożyć systematyczne podejście do zapobiegania zagrożeniom dla zdrowia, wypadkom i urazom w miejscu pracy. Naszym celem jest dalsza konsolidacja ogólnej wydajności firmy poprzez bezpieczne środowisko pracy i zdrowszą siłę roboczą.

Skontaktuj się z nami, aby uzyskać więcej informacji:
Rolf Eberle
Telefon: +49 7141 498 5710
E-Mail: qm@hahn-kolb.de