Sprawdzona jakość i bezpieczeństwo

Nasze certyfikaty są dowodem na nasze standardy jakości i służą jako przejrzysta dokumentacja naszego działania. Regularne audyty potwierdzają nasze umiejętności i zapewniają ciągłe ulepszanie naszych procesów.

Certyfikaty i wytyczne

Zarządzanie środowiskiem

W planowaniu i wdrażaniu środków ochrony środowiska HAHN+KOLB uwzględnia nie tylko obowiązki wynikające z normy DIN EN ISO 14001, ale także poza nią. Ciągła poprawa przyjazności dla środowiska naszych procesów i procedur jest zapewniona poprzez regularne określanie celów firmy, ich wdrażanie za pomocą odpowiednich środków i ich przeglądu przy użyciu kluczowych wskaźników.

Bezpieczeństwo sieci

Śledzimy wszelkie kwestie, które mogą wpływać na jakość produktów i usług firmy HAHN+KOLB. Na przykład nasza infrastruktura informatyczna została certyfikowana przez Federalny Urząd ds. Bezpieczeństwa Informacji zgodnie z normą DIN ISO / IEC 27001 i jest sprawdzana zgodnie z sekcją "Bezpieczeństwo informatyczne" w ramach zasad i procedur postępowania Grupy Würth. Stwierdzono, że HAHN+KOLB podjął kompleksowe środki w celu zapobiegania wszelkim zagrożeniom związanym z bezpieczeństwem danych. Nasze starania w innych dziedzinach, takich jak bezpieczeństwo i higiena pracy, minerały konfliktowe czy potencjalne skażenia radioaktywne naszych produktów zostały potwierdzone.

Skontaktuj się z nami, aby uzyskać więcej informacji:

Rolf Eberle

Telefon: +49 7141 498-5710

e-mail: qm@hahn-kolb.de

Certyfikaty:

DIN EN ISO 14001: 2015

VDA 6.2:

REACH

DIN EN ISO 9001:2008