Sprawdzona jakość i bezpieczeństwo

Nasze certyfikaty są dowodem na nasze standardy jakości i służą jako przejrzysta dokumentacja naszego działania. Regularne audyty potwierdzają nasze umiejętności i zapewniają ciągłe ulepszanie naszych procesów.

Certyfikaty i wytyczne

Certyfikaty i wytyczne

> Jesteśmy certyfikatani DIN EN ISO 9001 i poddanymi audytowi zgodnie z normą VDA 6.2.

> Stosujemy się do przepisów rozporządzenia REACH.

> Posiadamy certyfikat DIN EN ISO 14001.

Polityka środowiskowa HAHN+KOLB ma za zadanie oszczędzać zasoby, unikać odpadów i promować recykling.

Znajdź nasze certyfikaty u dołu tej strony.

VDA 6.2

VDA 6.2 ustanawia specjalne wymagania dla dostawców usług w przemyśle motoryzacyjnym. Jest to najwyższy standard, jaki firmy obecnie osiągają i umożliwia im stałą optymalizację skupienia się na klientach.

VDA 6.2 wnosi znaczący wkład w zarządzanie holistycznymi usługami w nowoczesnych firmach. Równolegle z normą DIN EN ISO 9001 umożliwia firmom udoskonalenie systemu zarządzania jakością. Procesy strukturalne i obowiązkowe rozliczalność gwarantują systematyczne przestrzeganie określonych norm jakości. Odniesiono się także do tradycyjnych procesów zarządzania i świadczenia usług.

REACH

Określenie "REACH" odnosi się do rozporządzenia UE w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów,

jeden z najbardziej surowych przepisów dotyczących chemikaliów na całym świecie. Zapewnia wysoki poziom ochrony ludzi i środowiska. Przepisy te mają na celu zapewnienie bezpiecznego stosowania wszelkich chemikaliów wprowadzanych do obrotu. Ujmuje również zasadę, że konsumenci mają prawo do informacji o chemikaliach, które zawierają poszczególne produkty. Wymogi te są spełniane przez HAHN+KOLB w oparciu o karty charakterystyki publikowane dla każdego produktu w naszym sklepie internetowym. Jeśli brakuje karty charakterystyki, skontaktuj się z odpowiednią osobą kontaktową.

Zarządzanie środowiskiem

W planowaniu i wdrażaniu środków ochrony środowiska HAHN+KOLB uwzględnia nie tylko obowiązki wynikające z normy DIN EN ISO 14001, ale także poza nią. Ciągła poprawa przyjazności dla środowiska naszych procesów i procedur jest zapewniona poprzez regularne określanie celów firmy, ich wdrażanie za pomocą odpowiednich środków i ich przeglądu przy użyciu kluczowych wskaźników.

Bezpieczeństwo sieci

Śledzimy wszelkie kwestie, które mogą wpływać na jakość produktów i usług firmy HAHN+KOLB. Na przykład nasza infrastruktura informatyczna została certyfikowana przez Federalny Urząd ds. Bezpieczeństwa Informacji zgodnie z normą DIN ISO / IEC 27001 i jest sprawdzana zgodnie z sekcją "Bezpieczeństwo informatyczne" w ramach zasad i procedur postępowania Grupy Würth. Stwierdzono, że HAHN+KOLB podjął kompleksowe środki w celu zapobiegania wszelkim zagrożeniom związanym z bezpieczeństwem danych. Nasze starania w innych dziedzinach, takich jak bezpieczeństwo i higiena pracy, minerały konfliktowe czy potencjalne skażenia radioaktywne naszych produktów zostały potwierdzone.

Skontaktuj się z nami, aby uzyskać więcej informacji:

Rolf Eberle

Telefon: +49 7141 498-5710

e-mail: qm@hahn-kolb.de

Certyfikaty:

DIN EN ISO 14001: 2015

VDA 6.2:

REACH

DIN EN ISO 9001:2008